Boekreview: Geschiedenis is een werkwoord

Violet Soen is hoofd van de Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd aan de KUL. Ze doet vooral onderzoek naar religie in de Spaans-Habsburgse wereld en bestudeert de processen achter inquisitie en godsdienstoorlogen in de zestiende en zeventiende eeuw. Ze doceert ook het vak ‘Inleiding tot het historisch onderzoek’. Als handboek daarbij verscheen Geschiedenis is een werkwoord. Inleiding tot het historisch onderzoek.

soen_-_voorplatHet lijvige werk is ingedeeld in drie grote onderdelen: Praktijk, Methode en Discipline. Of met andere woorden: wat doen historici, hoe doen ze dat en waarom? In het deel over Praktijk komen de essentiële stappen in het uitvoeren van een historisch onderzoek aan bod: de vraagstelling, de bronnen, het uitoefenen van bronnenkritiek en het schrijven van een synthese. In aparte kaderteksten komen steeds concrete voorbeelden aan bod, zoals bvb. Een stuk over de werkzaamheden van de parlementscommissie over de moord op Lumumba. Ook krijgen de studenten per hoofdstuk een aantal concrete examenvragen voorgeschoteld.

Het tweede deel van het boek is vooral een reflectie over de rol als geschiedenis als wetenschappelijke discipline. Welke zijn de belangrijke trends en debatten? In hoeverre kunnen de historici het verleden kennen en begrijpen? En welke rol hebben historici in de maatschappij? Kortom, dit boek biedt een goed opgebouwd theoretisch overzicht van de werkzaamheden en de rol van de historici. Violet Soen heeft een erg rijk en zeer veelzijdig boek geschreven. De lezer krijgt een goed overzicht van de geschiedenis van de historiografie, een typologie van de soorten geschiedenis, een overzicht van de mediageschiedenis. Ook gaat er aandacht naar oral history, visual history en material history. Een glossarium en een beredeneerde bibliografie ronden af.

Tot slot willen we opmerken dat we uit dit boek kunnen afleiden dat de studies erg veranderd zijn sinds we die zelf volgden in de eerste helft van de jaren negentig. Deze cursus is veel omvangrijker, moderner en vooral veelzijdiger dan wat we zelf voorgeschoteld kregen. Zo bevat het boek een kapittel over ‘Geschiedenis als maatschappelijk resource’, een begrip dat ons zeker toen onbekend was. Is dit boek vooral bedoeld voor eerstejaars studenten, is het bruikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in historisch onderzoek.

Violet Soen. Geschiedenis is een werkwoord. Inleiding tot historisch onderzoek. Leuven, 2016, Acco, 383 p.

Sam Van Clemen

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>