Rechtzetting recensie “De geschiedenis van Oekraïne”

In ons laatste nummer van Tijdingen kon u de recensie van het boek “De geschiedenis van Oekraïne” lezen van Luc en Tina Pauwels. Er staat verkeerdelijk bij vermeld dat dit eerst in het Frans zou zijn geschreven door Yoran Embanner. Luc en Tina Pauwels schreven ook de Franstalige versie, Yoran Embanner was de uitgever.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>