12/10/2017: lezing: Make democracy great again? Politieke inspraak vroeger en nu

In de nieuwe VHL-lezing op 12 oktober 2017 kaarten Jelten Baguet en Ben Eersels de kloof tussen burger en politiek in de hedendaagse westerse democratieën aan door een blik te werpen op het verleden. Ze zullen uit de doeken doen hoe onze middeleeuwse en vroegmoderne voorouders enkele belangrijke mechanismen van politieke participatie ontwikkelden.

Achteraf bieden wij een kleine receptie aan, waarop u kan napraten.

Deze lezing is gratis. We willen u wel vragen om uw aanwezigheid te bevestigen via de inschrijflink (https://alumninet.alum.kuleuven.be/nl/activiteit/lezing-make-democracy-great-again-politieke-inspraak-vroeger-en-nu). Op deze manier kunnen wij inschatten hoeveel geïnteresseerden we kunnen verwachten.

Start: 20u
Locatie: Justus Lipsiuszaal, Erasmushuis, Leuven

————————–————————–————————–———–

De westerse democratie ligt onder vuur. Sinds enkele jaren lijkt de kloof tussen burger en politiek alleen maar toe te nemen. In verschillende landen scoorden populistische politici als Geert Wilders, Marine Le Pen en Donald Trump met beloftes om ‘het establishment’ aan te pakken en zelf de stem van ‘het volk’ te vertegenwoordigen. Maar ook in België is de toestand niet te onderschatten. Enkele maanden geleden sloeg de toonaangevende Britse krant The Economist alarm: in hun jaarlijkse Democratie-Index scoorde België op vlak van politieke participatie het slechtst van heel Europa. En zeker na de recente graaischandalen is het vertrouwen van de Belgen in hun politici ook tot onder het vriespunt gezakt. Er is dus werk aan onze democratie.
Laten we daarom eens achterom kijken, naar hoe politieke inspraak vroeger werd georganiseerd. Hoewel de late middeleeuwen niet direct de reputatie hebben om een schoolvoorbeeld te zijn van democratische waarden, is het precies tijdens deze periode dat enkele belangrijke mechanismen van politieke participatie ontstonden. Voor het eerst kregen grote delen van de bevolking stemrecht, en bovendien werden burgerparlementen, petities en zelfs volksvergaderingen een integraal deel van het middeleeuwse en vroegmoderne politieke systeem. In hun lezing doen doctorandi Jelten Baguet (VUB & UGent) en Ben Eersels (KU Leuven) uit de doeken hoe onze voorouders hun politieke systeem vormgaven. Ze vertellen over hoe de macht verdeeld werd over verschillende bestuursniveaus, en wie daar wel en geen inspraak in had. Daarnaast gaan ze ook in op hoe bestuurders communiceerden met hun medeburgers en de mate waarin gewone burgers betrokken werden in de beleidsvoering. Misschien kunnen onze hedendaagse volksvertegenwoordigers er zelfs iets van leren?

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>