14/03/2018: lezing Erik Aerts: Niet van de poes – Kat en mens in de lage landen sinds de vroege middeleeuwen