14/03/2018: lezing Erik Aerts: Niet van de poes – Kat en mens in de lage landen sinds de vroege middeleeuwen

Professor Erik Aerts gaat in het najaar van 2018 met emeritaat. Voor hij afscheid neemt van alle “Kevins” in de geschiedenisopleiding, geeft hij nog een lezing over zijn lievelingsonderwerp: de lange geschiedenis van de kat. Achteraf is er een receptie voorzien in de inkomhal van het Erasmushuis.

14 maart 2018
Start: 20u00
Locatie: Justus Lipsiuszaal (Erasmushuis 08.16)

Wil je zeker zijn van een plaats in de aula? Schrijf je dan zo snel mogelijk kosteloos in via https://alumninet.alum.kuleuven.be/nl/activiteit/lezing-erik-aerts-niet-van-de-poes—kat-en-mens-in-de-lage-landen-sinds-de-vroege-middeleeuwen

Niet van de poes – Kat en mens in de lage landen sinds de vroege middeleeuwen
————————–————————–————————–————

In deze voordracht onderzoeken we de verhouding tussen mens en kat in de Nederlanden tijdens vroegere eeuwen. Voor het Nederlandse taalgebied gaat het om een eerste terreinverkenning binnen de internationaal snel aan populariteit winnende human-animal studies. Hierin wordt het antropocentrisch paradigma verlaten ten gunste van een multidisciplinaire anthropozoologische benadering waarbij dieren worden bestudeerd in hun interactie met mensen. Die wisselwerking blijkt voor de kat nog het makkelijkst te kunnen worden omschreven als ‘caleidoscopisch’, namelijk een relatie die in functie van het tijdskader en het sociale milieu tal van uiteenlopende en vaak zelfs contradictorische aspecten vertoont. Mensen waardeerden al vroeg de nuttige aspecten in hun omgang met de kat, maar begonnen het dier vanaf de 12de eeuw ook te diaboliseren. Op hetzelfde ogenblik groeide zowel in literatuur als beeldende kunst een emblematische voorstelling die de kat verbond met andere negatieve eigenschappen zoals luiheid, ijdelheid, hoogmoed en vooral wellust. Pas rond het midden van de 17de eeuw kreeg de kat een bescheiden plaats in de huiselijke sfeer. Die opwaardering belette niet dat voor het overgrote deel van de populatie het dagelijks leven eerder op overleven bleef gericht en dat katten het voorwerp uitmaakten van bruut volksvermaak en structureel geweld. De echte revolutie in onze omgang met de kat lijkt van recente datum. Pas de laatste decennia heeft Felix behalve onze woonvertrekken namelijk ook massaal onze zetels, bedden en harten veroverd. De eeuwenoude antropomorfisering waarbij allerlei menselijke eigenschappen kritiekloos aan de kat worden toegeschreven, gaat vandaag echter onverminderd verder.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>