Menu Close

Nieuwe vacature: project medewerker Leuven Charter Project

VACATURE PROJECTMEDEWERKER LEUVEN CHARTER PROJECT

Het Universiteitsarchief is verantwoordelijk voor het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van de archieven van de Leuvense universiteit en van de andere archieven die door de KU Leuven worden bewaard. Dank zij de steun van het fonds Baillet Latour voor het project ‘Conservering en digitalisering van 450 charters van de oude Leuvense Universiteit (1425-1797)’ beschikken het Universiteitsarchief (Diensten Rectoraat) en het Book Heritage Lab (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen) over middelen om de charterverzameling van de oude Leuvense universiteit inhoudelijk te ontsluiten, te conserveren en te digitaliseren. Dat gebeurt in samenwerking met het Digitaal Labo en met LIBIS (beide van KU Leuven Bibliotheken). Intussen zijn alle stukken van de charterverzameling geconserveerd en gedigitaliseerd; het Universiteitsarchief zoekt bijkomend ondersteuning voor de inhoudelijke ontsluiting ervan.

Als medewerker van het Leuven Charter Project met een werkplek in het Universiteitsarchief ben je verantwoordelijk voor de beschrijving van de ca. 380 stukken die nog niet werden ontsloten. Je rapporteert daarover aan de projectleiders.

  • Je leest en parafraseert de tekst van de individuele stukken, die erg divers zijn qua belang, inhoud en materiële vorm.
  • Je identificeert, voor zo ver als mogelijk binnen de beschikbare tijd, de in de stukken vermelde instellingen, personen en plaatsen en normaliseert hun benamingen.
  • Je maakt een beschrijving van elk stuk, in overeenstemming met de sterk archivistisch geïnspireerde beschrijvingspraktijk van het Universiteitsarchief en van het Leuven Charter Project. Er zijn al een 70-tal beschrijvingen beschikbaar die als voorbeeld kunnen dienen.
  • Je zorgt er voor dat de beschrijvingsdiepte van alle stukken in de collectie gelijk blijft.
  • Je zorgt voor de volledige en correcte invoer van deze gegevens in scopeArchiv/LIAS, de beschrijvingssoftware van het Universiteitsarchief.

Voor meer informatie, kan je hier terecht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *