Menu Close

FAQ

1. Hoe kan ik lid worden?
2. Wat zijn de voordelen van alumni lidmaatschap?
3. Ik heb mijn lidgeld betaald maar heb nog steeds geen tijdschrift van Tijdingen ontvangen.
4. Wat is mijn alumninummer en waar vind ik het?
5. Het is de eerste keer dat ik toegang heb tot het alumnibestand. Hoe activeer ik mijn account?
6. Ik ben mijn wachtwoord vergeten?
7. Welke gegevens kan ik consulteren / aanpassen?
8. Worden mijn gegevens aan andere leden getoond ?

1. Hoe kan ik lid worden?

 Lid worden van de alumnivereniging voor historici die in Leuven zijn afgestudeerd is erg eenvoudig. Voor de prijs van €15 per kalenderjaar of €20 per koppel (te storten op het rekeningnummer BE26 7330 0301 6629 met BIC code KREDBEBB) kan je van alle alumnivoordelen genieten. Het makkelijkst is om eerst contact op te nemen met onze secretaris Niels Matheve. Hij zal je dan jouw persoonlijke gestructureerde mededeling doormailen, waardoor de betaling automatisch verwerkt kan worden. Nadat deze betaling verwerkt is, krijgt u van ons een lidkaart met persoonlijk alumninummer toegestuurd die u onder meer toegang tot de Leuvense universiteitsbibliotheken en de alumni databank verleent.

2.       Wat zijn de voordelen van alumni lidmaatschap?

Uw lidmaatschapsbijdrage ondersteunt niet alleen onze dagelijkse alumniwerking, het biedt u ook een aantal voordelen:

 K.U.Leuven

 • een abonnement op Campuskrant met Alumni-bijlage
 • maandelijkse elektronische nieuwsbrief, ealumni
 • toegang tot het alumnidatabestand; enkel betalende alumni kunnen de gegevens van andere alumni opzoeken en de eigen gegevens online wijzigen in plaats van de identifcatiefiche terug te sturen.
 • gratis registratie voor een bibliotheekkaart, die recht geeft op de gebruiks- en uitleenfaciliteiten van de universitaire bibliotheken, i.p.v. € 25 per jaar. Klik hier voor praktische informatie.
 • Prijsvermindering op de Sportkaart van de K.U.Leuven : € 50 voor Alumnileden i.p.v. € 85; Partners en kinderen van betalende alumnileden kunnen genieten van dezelfde korting.
 • Vermindering van 20% op de kosten voor deelname aan cursussen in het LUDIT (Leuvens universitair dienstencentrum voor informatica en telematica)
 • Voordelen voor betalende alumni in Faculty Club, het universiteitsrestaurant met vele accommodatiemogelijkheden in het Groot Begijnhof te Leuven – tel.016/ 32.95.00, fax 016/32.95.02, gratis aperitief in het à la carte-restaurant op vertoon van de alumni-lidkaart

Culturele Voordelen

 • prijsvermindering voor sommige voorstellingen in het Kunstencentrum STUK
 • korting voor sommige culturele activiteiten georganiseerd door de K.U.Leuven
 • korting bij concerten van het Leuvens Alumni Orkest
 • korting bij sommige concerten van het Festival van Vlaanderen
 • Cultuur-historische alumnireizen

Historici Lovanienses

 • Jaarabonnement op het tijdschrift Tijdingen
 • Volledige toegang tot alle informatie op de alumniwebsite
 • Korting op alle alumni activiteiten georganiseerd door VHL

 3.       Ik heb mijn lidgeld betaald maar heb nog steeds geen tijdschrift van Tijdingen ontvangen.

Mogelijk zijn uw adresgegevens in onze alumnidatabank niet up-to-date. Je kan best eerst even nakijken of deze gegevens correct zijn. Indien wij toch over de correcte adresgegevens beschikken, kan je best contact opnemen met onze secretaris.

4.       Wat is mijn alumninummer en waar vind ik het?

Het alumninummer begint met de letter “Q” gevolgd door 7 cijfers (vb. Q1234567). Dit uniek nummer wordt toegekend zodra u een eerste diploma haalt aan de K.U.Leuven (bachelor, master, …). Het nummer zelf kan u vinden op uw alumni lidkaart. Indien u het nummer niet vindt of uw lidkaart verloren bent, kan u ook altijd contact opnemen met onze secretaris.

 5.       Het is de eerste keer dat ik toegang heb tot het alumnibestand. Hoe activeer ik mijn account?

Vooraleer u de eerste keer toegang hebt tot het alumnibestand, moet u uw account activeren. Dit gebeurt via de link : https://activatie.kuleuven.be/. Gebruik uw alumninummer om uw account te activeren en om uw eigen wachtwoord in te stellen.

Het e-mailadres dat u invult tijdens het activeringsproces moet overeenkomen met het e-mailadres dat wij van u in onze bestanden hebben genoteerd. Dit is een controle. Naar dit adres wordt een e-mail verzonden met uw activeringscode als laatste stap in het activeringsproces. Verschilt het e-mailadres met dit in het alumnibestand of ontbreekt het e-mailadres, gelieve dan contact op te nemen met onze secretaris.

 6.       Ik ben mijn wachtwoord vergeten ?

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan moet u een nieuwe activatiecode aanvragen om uw account te heractiveren met een nieuw wachtwoord. Uw account heractiveren kan via https://wachtwoord.kuleuven.be/. Heeft u de eerste keer bij het activeren van uw account een e-mailadres en/of GSM-nummer opgegeven, dan kunt u een nieuwe activatiecode laten opsturen naar uw e-mailadres of naar uw GSM.

Let wel: Via gewone e-mail of telefoon worden geen wachtwoorden of activatiecodes doorgegeven.

7.       Welke gegevens kan ik consulteren / aanpassen ?

Elke afgestudeerde kan zijn eigen gegevens opvragen en wijzigen. Afgestudeerden die betalend lid zijn van Historici Lovanienses, kunnen ook de gegevens van andere leden opvragen (niet wijzigen) en dit rekening houdend met de genoteerde privacyinstellingen.

8.       Worden mijn gegevens aan andere leden getoond ?

U kunt zelf bepalen welke gegeven aan wie worden getoond. U kunt ook bepalen welke informatie u van Historici Lovanienses of van Alumni Lovanienses wenst te ontvangen : uitnodigingen, nieuwsbrieven, campuskrant, …

Welke gegevens: adres, contactgegevens (telefoon, e-mailadres), diploma’s, werkkring, … . Of geen gegevens tonen.

Aan wie tonen: aan alle alumnileden van de K.U.Leuven, enkel aan de leden van Historici Lovanienses, enkel aan jaargenoten, …