Menu Close

Partners

Interesse om te adverteren op deze website? Om culturele evenementen snel en doelgericht te communiceren naar historici? Neem dan contact op met onze webmaster.

  • Alumni Lovanienses vzw is de overkoepelende vereniging van alle Leuvense alumniverenigingen. De hoofdtaak van Alumni Lovanienses is het informeren van de oud-studenten en de vrienden van de KU Leuven over de wetenschappelijke, onderwijskundige, culturele en sociale actualiteit binnen de KU Leuven. Meer informatie over deze koepel vindt u HIER.
  • Historia vzw is de Leuvense studentenvereniging voor geschiedenisstudenten. De kring werd in 2004 opgericht door het samengaan van de geschiedkundige kring Historia en een deel van de klassieke kring Klio (een ander deel sloot aan bij Babylon), dit ten gevolge van de BaMa-hervormingen. Hierdoor behoren nu zowel de studenten Moderne Geschiedenis als de studenten van Oude Geschiedenis tot dezelfde kring.  De ‘oude’ geschiedkundige kring was al in 1935 opgericht. De website van Historia vindt u HIER.
  • De Faculteit Letteren is een van de grootste faculteiten van de Katholieke Universiteit Leuven en telt vandaag de dag vijf onderzoekseenheden. VHL onderhoudt nauwe contacten met de Onderzoekseenheid geschiedenis, met de bedoeling zowel het rekruteren van nieuwe geschiedenisstudenten aan te moedigen (oa door infodagen waarbij alumni worden uitgenodigd als spreker) als om alumni op de hoogte te houden van interessante vacatures. De facultaire website is www.maerlant.be
  • Ex situ. Een nieuwe naam voor een nieuw tijdschrift, over archeologie in Vlaanderen. ‘Ex situ’ is een archeologische term en betekent letterlijk ‘buiten context’. Ex situ wil de resultaten van archeologische opgravingen buiten hun normale, wetenschappelijke context presenteren aan een breder publiek.