Boekreview: Bronnengids Limburg tijdens WOI

Limburg ontsnapte tijdens de Eerste Wereldoorlog weliswaar aan zwaar oorlogsgeweld, maar 14-18 veranderde ook in deze provincie het leven drastisch, terwijl vele Limburgers sneuvelden in dienst van het Belgische leger. Er staan dan ook tal van publicaties, evenementen en andere activiteiten op het programma om 100 jaar Grote Oorlog te gedenken.
De bronnengids ‘Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog’ is een uitgave van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE). Het boek wil iedereen op weg helpen in zijn zoektocht naar verhalen over Limburg tijdens WOI. De gids geeft een overzicht van alle relevante bronnen over de Grote Oorlog in de archieven van de 44 Limburgse gemeenten en hun deelgemeenten, het Rijksarchief Hasselt en het Provinciaal Archief Limburg. Ook vaandels en monumenten die met Wereldoorlog I in Limburg verband houden, staan erin.
De samenstellers zijn erg grondig tewerk gegaan. Van alle instellingen – zoals archieven – die aan bod komen, zijn de contactgegevens opgenomen. Het grootste deel van het werk (p. 11-265) heet ‘Spot op de gemeenten’: het betreft een repertorium, alfabetisch geordend op gemeente van Alken tot Zutendaal. Telkens zijn opgenomen: relevante archieven, publicaties, monumenten, vaandels en vaak ook fragmenten uit interessante bronnen. Een afsluitend hoofdstuk handelt over de archieven en publicaties die betrekking hebben op de hele provincie Limburg. Afgerond wordt met korte notities over de Eerste Wereldoorlog in België, andere Europese landen en de Verenigde Staten. Kortom, dit is een zeer volledig en gedetailleerd naslagwerk, dat bovendien bijzonder knap is geïllustreerd en uitgegeven. Dit boek kan gelden als een model, dat navolging verdient.
Deze gids is nochtans niet bedoeld als een allesomvattend naslagwerk voor Wereldoorlog I in Limburg. Het is de bedoeling om inventarissen van archieven die niet in de bronnengids opgenomen zijn (bv. van heemkundige kringen, documentatiecentra, …) nog apart onder de aandacht te brengen. Het PCCE en de andere leden van de stuurgroep Wereldoorlog I in Limburg engageren zich om de bronnengids digitaal regelmatig aan te vullen met nieuwe bronnen die aan hen worden bezorgd. Zie daarvoor de onderstaande website.

Pieter Neirinckx en Rombout Nijssen. ‘Bronnengids. Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog’. Hasselt, 2013, 292 p.

Zie ook: www.limburg1914-1918.be.

Sam Van Clemen

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>