VHL Scriptieprijs

De Vereniging Historici Lovanienses (VHL) heeft de “Vereniging Historici Lovanienses Scriptieprijs” ingesteld om pas afgestudeerde studenten geschiedenis aan de KU Leuven te erkennen. Deze prijs, ter waarde van 125 euro, wordt toegekend aan studenten die een minimumscore van 15/20 hebben behaald voor hun masterproef en een abstract van hun thesis hebben ingestuurd. Het doel van de prijs is om recente afgestudeerden de gelegenheid te bieden hun onderzoek te presenteren aan de alumni geschiedenis.

De prijs omvat niet alleen een financiële beloning, maar ook de mogelijkheid voor de winnaar om een door de VHL georganiseerde lezing te geven over hun thesis. Deze lezing biedt een platform voor de presentatie van het onderzoek aan medestudenten, alumni en andere geïnteresseerden. Bovendien zal de winnende thesis en auteur worden opgenomen in het tijdschrift, “Tijdingen”.

De “Vereniging Historici Lovanienses Scriptieprijs” benadrukt de toewijding van de VHL aan het stimuleren van excellentie in de geschiedwetenschap en het bevorderen van de banden tussen huidige en voormalige studenten. Deze prijs biedt een platform voor erkenning en dialoog, en benadrukt de voortdurende waarde van historisch onderzoek aan de KU Leuven.

Voor de 2024 editie van de scriptieprijs moeten kandidaten in 2023 afgestudeerd zijn, een minimumscore van 15/20 hebben behaald voor hun masterproef, en een abstract van hun thesis vóór 1 april 2024 sturen naar info@vhl-alumni.be.