VHL Scriptieprijs

De Vereniging Historici Lovanienses (VHL) heeft de “Vereniging Historici Lovanienses Scriptieprijs” ingesteld om pas afgestudeerde studenten geschiedenis aan de KU Leuven te erkennen. Het doel van de prijs, ter waarde van 125 euro, is om recent afgestudeerden de gelegenheid te bieden hun onderzoek te presenteren aan de alumni geschiedenis.

De prijs voor de winnaar omvat niet alleen een financiële beloning, maar ook de mogelijkheid om een door de VHL georganiseerde lezing te geven over het onderwerp van zijn of haar thesis. De lezing biedt een platform voor de presentatie van het thesisonderzoek aan medestudenten, alumni en andere geïnteresseerden. Ook Tijdingen, het tijdschrift van de VHL, zal de nodige aandacht besteden aan de winnaar.

Schrijf je hier in voor de lezing van de winnares van de meest recente editie, op donderdag 25 april 2024! 

De “Vereniging Historici Lovanienses Scriptieprijs” benadrukt de toewijding van de VHL aan het stimuleren van excellentie in de geschiedwetenschap en het bevorderen van de banden tussen huidige en voormalige studenten. Deze prijs biedt een platform voor erkenning en dialoog, en benadrukt de voortdurende waarde van historisch onderzoek aan de KU Leuven.

Voor de editie van 2024 moeten kandidaten in de zomer van 2023 / winter van 2024 afgestudeerd zijn, een minimumscore van 15/20 hebben behaald voor hun masterproef, en vóór 1 juni 2024 een abstract van hun thesis sturen naar info@vhl-alumni.be.