Alumna Jolien Gijbels genomineerd voor de Vlaamse PhD Cup 2023

Op 5 september maakte de Vlaamse PhD Cup zijn selectie voor 2023 bekend: zestien doctors werden genomineerd, onder wie alumna Jolien Gijbels. Proficiat!

Jolien is research fellow van de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 van de KU Leuven. Haar onderzoeksdomein is medische geschiedenis. Ze werkt op dit moment als Fulbright en BAEF gastonderzoeker aan het Department of the History of Medicine van de Johns Hopkins University, in de Verenigde Staten.

In haar doctoraat onderzocht ze de omgang van katholieke en liberale dokters met moeilijke bevallingen in 19e-eeuws België.

De PhD Cup wil doctors aansporen om hun onderzoek met de wereld te delen. De geselecteerde deelnemers worden voorbereid op “de ultieme uitdaging”: de kern van hun onderzoek uit de doeken doen in een presentatie van 3 minuten.

Lees een kort interview met Jolien en de andere kandidaten op de website van de Vlaamse PhD Cup.

Boekpresentatie Hugo de Schepper

Tijdens het jaarcongres van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis op 27 oktober 2023, in Amsterdam, vindt de presentatie plaats van het nieuwe boek van Prof. em. Hugo de Schepper (°1934):

‘A latere principis u de su theniente general’. De regeringsraden naast landsheren en landvoogden in de Habsburgse Nederlanden. Leden, instellingen en algemene politiek, 1577/1580-1609 (Brussel/Leuven, 2023).

Het gaat om een bewerking van diens Leuvense doctoraat, dat nu uiteindelijk wordt uitgebracht door de Koninklijke Vlaams Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. 

Deze boekpresentatie is gratis toegankelijk. Om het hele congres, met het thema ‘vroegmoderne dieren in de Nederlanden’, te volgen, wordt een bijdrage van €25 gevraagd (€15,– voor studenten). Dat is inclusief lunch en borrel.

Inschrijven voor de boekpresentatie en/of het volledige congres kan tot en met vrijdag 20 oktober via het registratieformulier op de website van de VNVNG.

Een nieuw boek over de historische wortels van het (politieke) Vlaams-nationalisme

Sinds maandag 11 september is het boek Van Frontbeweging naar Frontpartij. De beginjaren van het politieke Vlaams-nationalisme (1915-1923) van Romain Vanlandschoot te koop. Deze historische monografie is een uitgave van Peristyle, dat instaat voor de publicaties van het ADVN – archief voor nationale bewegingen (Antwerpen). In het vooruitzicht van zijn 40e verjaardag in maart 2024 gaat deze erfgoedinstelling met die publicatie op zoek naar de historische wortels van de politieke beweging van waaruit zij destijds werd opgericht.

Het politieke Vlaams-nationalisme in het algemeen en de vorming van een zelfstandige Vlaams-nationalistische partij in het bijzonder zijn producten van de Eerste Wereldoorlog. Zowel in het bezette België (met het activisme) als aan het IJzerfront (met de Frontbeweging), kwam de Vlaamse beweging tussen 1914-1918 terecht in een versnelde transitie.

Hoewel Frans Van Cauwelaert, de leider van het katholieke flamingantisme, na de wapenstilstand probeerde om dat door overleg te verhinderen, werd vanuit de Frontbeweging een zelfstandige politieke organisatie opgericht, het Vlaamsche Front of de Frontpartij, die in november 1919 lijsten indiende bij de eerste naoorlogse parlementsverkiezingen en vijf verkozenen naar de Kamer stuurde. Na enige aarzeling nam deze politieke formatie in de vroege jaren 20 de anti-Belgische erfenis over van het activisme, dat in de Grote Oorlog had gecollaboreerd met de Duitse bezetter. Hoewel nog niet direct duidelijk was wat dat precies zou inhouden, was (het streven naar) Vlaamse autonomie haar centrale programmapunt.

Ondertussen had de Frontpartij van bij de oprichting af te rekenen met interne spanningen tussen gelovigen en vrijzinnigen, radicalen en gematigden en plattelands- en stedelijke afdelingen. Tegelijk werd het Vlaamsche Front van bij de aanvang ondermijnd door een groep rond twee complotterende voormalige activisten, de katholieke priester Robrecht De Smet en de vrijzinnige leraar Josué De Decker, die in 1922 het radicaal anti-Belgische weekblad Vlaanderen oprichtten. Onder deze druk implodeerde het Vlaamsche Front en versplinterde het vanaf het midden van de jaren 1920 in allerlei regionale, meestal katholieke Vlaams-nationalistische partijtjes. Alleen in Antwerpen, met heel wat vrijzinnige militanten, hield het oorspronkelijke project van de Frontpartij stand tot in de jaren 30. Zowat alle struikelstenen van toen, zullen ook de latere Vlaams-nationalistische bewegingen en partijen parten spelen. Daardoor heeft dit boek, behalve historische, ook actuele relevantie.

Historicus Romain Vanlandschoot – biograaf van onder meer Cyriel Verschaeve, Albrecht Rodenbach en Hugo Verriest – reconstrueert deze geschiedenis aan de hand van archiefbronnen, eigentijdse kranten en tijdschriften en de bestaande wetenschappelijke literatuur. De haarfijne beschrijving en contextualisering van de conflicterende tendensen, de regionale specificiteiten en de persoonlijke tegenstellingen binnen de eerst Vlaams-nationalistische partijformatie maken van Van Frontbeweging naar Frontpartij als het ware een kroniek van een aangekondigde breuk. De auteur portretteert ook de hoofdrolspelers die tijdens en na de Eerste Wereldoorlog het politiek Vlaams-nationalisme vormgaven, zoals Cyriel Verschaeve, Hendrik Borginon, Adiel Debeuckelaere en Joris Van Severen. Het boek bevat tal van nooit eerder gepubliceerde illustraties.

Romain Vanlandschoot, Van Frontbeweging naar Frontpartij. De beginjaren van het politieke Vlaams-nationalisme (1915-1923), Peristyle, Antwerpen, 2023, 330 p., 29,50 euro, ISBN 9789464367539 (info@advn.be).  

Nico Van Campenhout

Nieuw! De VHL-scriptieprijs

Ben jij in 2022 afgestudeerd als master in de geschiedenis aan de KU Leuven? Of zwaai je af in februari 2023? Goed nieuws! VHL lanceert een scriptieprijs.

Behaalde je eindverhandeling een minimale score van 15/20 en wil je meedingen? Stuur dan vóór 1 april 2023 een abstract naar redactie@vhl-alumni.be. We loven een fijne prijs van 125 euro uit en zetten de winnaar op gepaste wijze in de bloemetjes!

38.000 jaar in 500 minuten: de keuzes van Het verhaal van Vlaanderen

Het verhaal van Vlaanderen leeft. Met meer dan anderhalf miljoen kijkers per week is de reeks nu al het meest bekeken historische product van de afgelopen kwarteeuw. En misschien nog het belangrijkste van allemaal: Het verhaal heeft de maatschappelijke discussies over geschiedenis stevig aangewakkerd. Wekelijks fileren zowel specialisten als occasionele kijkers wat er die zondag allemaal aan bod kwam. En stellen ze zich de vraag of de reeks daarmee de juiste keuzes heeft gemaakt (https://www.corvushc.be/reports).

Op 14 maart wordt de discussie over de selectiemethoden van Het verhaal van Vlaanderen verdergezet. Jesse Fabré, eindredacteur bij productiehuis De Mensen, gaat in gesprek met Tinne Claes, Bart Willems en Chanelle Delameillieure, drie ervaren (publieks)historici. Samen zullen ze het hebben over de kansen, moeilijkheden en uitdagingen bij het selecteren van historisch materiaal, of het nu gaat om TVreeksen, tentoonstellingen, blogs of boeken.

Waar: Justus Lipsiuszaal, 8e verdieping Erasmushuis, Faculteit Letteren, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven

Wanneer: dinsdag 14 maart 2023, 20u-21u30

Praktisch: te voet op 15 minuten wandelen van station Leuven, of via verschillende bussen naar Leuven centrum. De dichtstbijzijnde (betalende) parking is er onder het Monseigneur Ladeuzeplein.

Inschrijven: https://www.arts.kuleuven.be/…/debat-het-verhaal-van…

Behoud de lesuren geschiedenis in het GO! Onderwijs

Net op een moment waarop het meer dan ooit duidelijk is dat er een maatschappelijke nood is aan historische duiding en educatie, besliste het Gemeenschapsonderwijs (GO!) de lesuren geschiedenis drastisch te verminderen.

Geschiedenis leert kritisch met informatie om te gaan en wapenen tegen simplismen, zwart-witredeneringen en complotdenken. Wij vragen daarom met aandrang dat het GO! de lessentabellen herbekijkt. We richten ons tot de directies van de GO!-scholen om binnen de bewegingsruimte die ze hebben, de uren geschiedenis te behouden.

Steunen jullie ons ook hierin? Teken dan snel de petitie op de volgende link: https://www.change.org/p/behoud-de-uren-geschiedenis-in-het-go?signed=true. Alvast hartelijk dank voor jullie steun!

Activiteiten KBR

Bij deze informeren we u van enkele interessant activiteteiten va de Koninklijke Bibliotheek van België. Op 3 en 4 december een heel bijzonder handschrift zal tonen in het KBR museum: de ‘Basses Danses’ van Margaretha van Oostenrijk, een van de enige zwarte handschriften ter wereld. Meer informatie vindt u hier.

In januari organiseert KBR verder opnieuw een lezing die wellicht interessant over het thema ‘Titus Livius tussen handschrift en gedrukt boek. Lectuur van de beroemdste Romeinse historicus in de 15de en begin 16de eeuw’. Alle info vindt u hier.

Documentaire ‘Why We Fight?’ met panelgesprek – 1/12/2022

Op 01/12/2022 organiseren de Vereniging van Afgestudeerde Leuvense Criminologen (VALC) en Crimen een vertoning van de documentaire “Why We Fight?” met aansluitend een panelgesprek.

De documentaire ‘Why We Fight?‘ werd gemaakt vanuit de dansvoorstelling Nicht Schlafen, en richt zich op enkele centrale vragen:

Waarom gaat iemand over tot geweld? Wat draagt ieder van ons in zich van agressie? Hoe ga je om met angst, frustratie en teleurstelling in de wereld van vandaag, waar velen zich ongehoord en onbegrepen voelen; is dat eigenlijk wel mogelijk zonder geweld? Op welke manier kunnen we negatieve gevoelens en frustraties omzetten tot iets positiefs, iets constructiefs?

Deze vragen worden in de documentaire vanuit verschillende perspectieven benaderd, o.a. door Tinneke Beeckman (filosofisch), Philipp Blom (historisch), Theodor Curentzis (muziek), Koert Debeuf (historisch) en Berlinde De Bruyckere (artistiek).

Met hun film ‘Why We Fight?‘ brengen Alain Platel en Mirjam Devriendt een ode aan de kunsten, maar evenzeer een ode aan de mensheid, die steeds balanceert op de grens tussen spectaculaire schoonheid en onnoemelijke wreedheid.

Wanneer: donderdag 1 december 2022 vanaf 18.000
WaarAula DV3 01.25, Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen, Tiensestraat 41, Leuven Inschrijvenregistratie via KU Leuven Connect
Toegang: gratis toegang, iedereen is welkom

Colloquium: Meer dan de muze Clio!?… Vrouwelijke historici over lokale en regionale geschiedschrijving

Geschiedschrijving handelt over het verleden, maar is tegelijk het product van de tijd waarin zij wordt geschreven. De onderwerpskeuze van historici is altijd in meerdere of mindere mate mee het resultaat van wie zij zijn en waar, wanneer en hoe zij leven. Ook de vragen die aan de historische bronnen worden gesteld en de wijze waarop die worden gelezen, variëren naargelang de persoonlijkheid, de belangstellingssferen en de maatschappelijke positie van de personen die aan geschiedschrijving doen en verschuiven in overeenstemming met de wisselingen van het historiografisch tijdsklimaat. Het selecteren, ordenen, interpreteren en becommentariëren van de verzamelde historische feiten verloopt altijd en onvermijdelijk – hoezeer men zich daarvan ook bewust is en dat probeert te vermijden – subjectief. Dat maakt geschiedschrijving tot een bijzonder menselijke wetenschappelijke discipline, met alle voor- maar ook alle nadelen van dien.

De geschiedschrijving – ook al betreft ze hetzelfde thema – levert bijgevolg voortdurend nieuwe visies, inzichten en conclusies op. Dat maakt deze intellectuele bezigheid boeiend en houdt haar levendig. “Geschiedschrijving is een discussie zonder eind”, zoals de in zijn tijd internationaal gerenommeerde Nederlandse historicus Pieter Geyl (1889-1966) het ooit stelde. Geschiedschrijving is een symptoom van onderliggende maatschappelijke realiteiten, tendensen, veranderingen en verschuivingen. Zoals de samenleving evolueert, beweegt ook de geschiedschrijving.

Geschiedschrijving verloopt alles behalve in het luchtledige. Vandaar dat het ons zinvol leek om de 125ste editie van de Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas aan te grijpen om het verleden en het heden expliciet met elkaar te verbinden. 125 jaarboekenvormen een voldoende aanleiding voor een feestelijk gebeuren, uiteraard. Maar herdenkingen verlopen best meer met kritisch achteruit- en vooruitkijken dan met uitroeptekensen juichkreten.

Vandaar dat wij het feest- en herdenkingsmoment van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) wilden aangrijpen om het werkveld van het jaarboek van de regionaalhistorische kring van het Waasland, de plaatselijke geschiedschrijving, te verbinden met een actuele maatschappelijke kwestie waar iedereen vandaag op de een of andere manier bij betrokken is, met name de ondervertegenwoordiging van vrouwen in diverse domeinen van het maatschappelijk leven, waaronder de plaatselijke geschiedschrijving, enerzijds als beoefenaars en anderzijds als onderwerp van onderzoek. Een regionaalhistorische vereniging kan op die manier vanuit haar specificiteit, de plaatsgebonden geschiedschrijving, een bijdrage leveren tot het brede maatschappelijke debat over de positie van de vrouw in de wereld van vandaag. Zoals de titel luidde van een bijdrage in een verzamelbundel van de Gentse emeritus hoogleraar geschiedenis Luc François uit 1998: Lokale geschiedenis voorbij de kerktoren.

Concreet worden de rollen omgekeerd en wordt – in tegenstelling tot wat tot voor kort meestal het geval was – een studienamiddag over lokale en regionale geschiedschrijving georganiseerd met uitsluitend vrouwelijke historici. Dat is een expliciete keuze, een signaal, een statement. Heel bewust werd als locatie voor dit initiatief de voormalige Roosenbergabdij in Waasmunster, het oudste vrouwenklooster in de regio, gekozen. Het lijkt ons zinvol en relevant om vanuit deze invalshoek te reflecteren over waar de in 1861 opgerichte KOKW en haar zusterverenigingen in binnen- en buitenland mee bezig waren en zijn. Geschiedschrijving is nooit vrijblijvend.

Het colloquium gaat door op zaterdag 19 november vanaf 14 uur in de Abdij Roosenberg in Waasmunster (Oude Heerweg – Heide 3, 9250 Waasmunster). Patty De Meester, stadsarchivaris van Sint-Niklaas en hoofdredacteur van de Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, verzorgt de verwelkoming en de inleiding. Daarna presenteren vier historici hun visie op plaatselijke en regionale geschiedschrijving: Jacqueline Baetens (voorzitter van de heemkundige kring De Souvereinen van Lokeren), Kaat Cappelle (Rijksarchief Gent), Heidi Deneweth (Vrije Universiteit Brussel en bestuurslid van het Genootschap voor Geschiedenis van Brugge) en Carine Goossens (gemeentearchivaris van Beveren-Waas en bestuurslid van de heemkundige kring Het Land van Beveren). Vervolgens gaan zij met elkaar in gesprek onder leiding van Kaat Wils, hoogleraar geschiedenis aan de KU Leuven. Gita Deneckere, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Gent, neemt de slottoespraak voor haar rekening. Ten slotte nodigt Sofie Buysse, bestuurslid van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, uit tot de afsluitende receptie.

De URL https://bit.ly/meerdandemuzeclio brengt je naar het online inschrijvingsformulier. Je inschrijving is definitief bij overschrijving van 15 euro per persoon op het rekeningnummer van de KOKW, BE50 8508 3519 1418, met vermelding “Colloquium 19 november 2022 + naam deelnemer(s)”. Studenten hebben gratis toegang op vertoon van hun studentenkaart.

​​​​​​​​Nico Van Campenhout

OPROEP: WE WANT YOU.. Nieuwe bestuursleden gezocht!

Zoals u bovenaan in de nieuwsbrief al kon lezen, hebben in 2021 enkele van onze bestuursleden besloten om hun engagement binnen het bestuur van VHL stop te zetten. We zijn alvast heel erg dankbaar voor de jarenlange inzet die zij aan de vereniging gegeven hebben. Maar dit zorgt er natuurlijk wel voor dat we dringend op zoek zijn naar mensen die zich willen inzetten binnen het bestuur van VHL om de werking van de vereniging te blijven garanderen. Als we geen bestuursleden hebben, kunnen we natuurlijk ook niet als vereniging blijven bestaan!

Wat doet het bestuur nu precies? Naast het organiseren en plannen van de activiteiten, zijn de bestuursleden ook verantwoordelijk voor tal van andere zaken zoals het beheer van de financiën van de vereniging, de ledenadministratie, de communicatie via sociale media en onderhoud van de website, het versturen van de nieuwsbrief, de redactie en publicatie van Tijdingen.

Op dit moment zijn we specifiek opzoek naar een penningmeester om de financiën van VHL te beheren, een communicatieverantwoordelijke voor de sociale media/nieuwsbrief, en nieuwe redacteurs/vormgevers voor Tijdingen. Dit wilt natuurlijk niet zeggen dat je je ons niet kan contacteren als je je op een andere manier voor VHL wilt inzetten.

Heb je interesse om mee in het bestuur te stappen of wil je voor Tijdingen schrijven? Heb je een ander voorstel om de werking van VHL te ondersteunen of te verbeteren? Suggesties en feedback zijn altijd welkom! Contacteer ons via info@vhl-alumni.be