Menu Close

Leuven en zijn colleges

De colleges van Leuven vormen een van de diepst bewaarde geheimen van de geschiedenis van onze universiteit. We kennen er wel enkele in het straatbeeld (H-Geestcollege, Pauscollege, Van Dalecollege…), maar er waren er veel meer, in feite meer dan aan welke andere universiteit ooit. Samen werden meer dan zestig colleges in Leuven gesticht, waarvan er bij de opheffing van de universiteit in 1796 nog meer dan veertig overbleven. En dan houden we geen rekening met de talrijke kloostercolleges die met de universiteit via een “incorporatie” verbonden waren. Als we weten dat in de achttiende eeuw twee op drie studenten in colleges verbleven, lijkt de impact van die instellingen enorm. Wat waren ze? Waarvoor dienden ze? Wie heeft ze gesticht? Wie leidde de colleges? Hoeveel staan er in Leuven nog overeind? Dat wordt u vakkundig uitgelegd op donderdag 24 februari door Dr. Edward De Maesschalck, die er ooit zijn doctoraatsthesis over maakte en in 2021 uitpakte met een boek over “Leuven en zijn colleges (1425-1797)”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *